دلار

 در Uncategorized

#دلار

⭕️ با توجه به حرکات قیمتی #دلار می توان انتظار داشت که دلار شاخه ی B را به اتمام رسانده و وارد موج C اصلاحی خود شده است . البته در ادامه راه برای #دلار محدوده مهم 23 هزار تومان وجود دارد که در صورت شکسته شدن آن می توان انتظار داشت #دلار تا قیمت 20 تومان کاهش پیدا کند .

 

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید