0
توسط
ارسال شده در

دلار

#دلار ⭕️ با توجه به حرکات قیمتی #دلار می توان انتظار داشت که دلار شاخه ی B را به اتمام رسانده و وارد موج C اصلاحی خود شده است . البته در ادامه راه برای #دلار محدوده مهم 23 هزار تومان وجود دارد که [...]